La Estructura de la Magia (Vol I) – Richard Bandler, John Grinder